Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady popisují, které osobní údaje společnost Live Nation a její skupina (v těchto zásadách souhrnně označované jako „my“ nebo „společnost Live Nation“) shromažďují online (mj. prostřednictvím aplikací) i offline a jak je využívají. Čtěte prosím pozorně.

Obecně platí, že informace o vás shromažďujeme v případě, že si vytvoříte účet, při vašich nákupech vstupenek, když nám zašlete e-mail nebo zavoláte, při nákupech na pokladnách, které provozujeme nebo spravujeme, a také tehdy, když používáte naše weby, aplikace a sociální média. Tyto a další informace využíváme k poskytování kvalitnějších služeb, marketingu a podpory vám i našim dalším zákazníkům (součástí využití je i analýza vašich informací pro účely poskytování přizpůsobeného osobního prostředí).  

Pokud si například vytvoříte účet, zakoupíte vstupenky, stáhnete některou z našich aplikací nebo nás telefonicky kontaktujete, můžeme vás požádat o souhlas s použitím vašich údajů k určitým účelům. Vaše možnosti volby ve vztahu ke způsobu, jakým informace využíváme, jsou popsány zde.

Společnost Live Nation vám ve spolupráci s dalšími organizacemi přináší informace o událostech, které vás zajímají. Tyto organizace označujeme jako naše partnery pro události. Patří k nim například autorizovaní zástupci, kteří prodávají vstupenky naším jménem, místa, kde se naše události konají, nebo umělci, které propagujeme. Prodejci vstupenek a provozovatelé míst konání událostí s námi mohou sdílet vaše údaje pro účely popsané v těchto zásadách ochrany soukromí. Podrobnější informace o způsobu, jakým vaše údaje shromažďujeme, najdete zde. Podrobnější informace o způsobu, jakým vaše údaje využíváme, najdete zde.

Společnost Live Nation je správcem dat (tj. osobou zodpovědnou za zpracování vašich osobních údajů) ve vztahu ke všem informacím, které o vás shromažďuje a získává, když využíváte naše služby.

Společnost Live Nation je vázána zákonem Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015 a vaše údaje využívá v souladu s ním.   

Informace o souborech cookie

Podobně jako mnoho jiných internetových společností, také my využíváme soubory cookie (malé textové soubory, které náš web ukládá do vašeho počítače) a sledovací nástroje. Další informace o souborech cookie na tomto webu a o tom, jak lze jejich použití zakázat, najdete zde.

 

Vaše údaje získáváme různými způsoby

Přímo od vás. Poskytujete nám je například tehdy, když se zaregistrujete k účasti na propagační akci, při vytvoření účtu, v rámci účasti na soutěžích a loteriích, při stahování aplikací a nákupu vstupenek, při zveřejňování komentářů na našich webech a vždy, když s námi komunikujete jakýmkoli jiným způsobem.

Prostřednictvím webů a aplikací, které používáte. Naše weby a aplikace si můžete prohlížet a používat je na počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení. Informace o tom, jak naše weby a aplikace využíváte, získáváme prostřednictvím sledovacích nástrojů, jako jsou soubory cookie v prohlížeči a pixelové tagy. Další informace najdete v našich zásadách používání souborů cookie.  

Od našich partnerů pro události. Příklady:

  • Zakoupíte-li vstupenky prostřednictvím našich autorizovaných prodejních zástupců, mohou nám tito zástupci o vás poskytnout určité údaje.  K těmto údajům patří vaše jméno, e-mail a poštovní adresa. 
  • Provozovatelé míst konání událostí, na které si zakoupíte vstupenky, nám o vás mohou poskytnout určité údaje, zahrnující vaše jméno, e-mail a poštovní adresu.  Informace o tom, jak vaše údaje využíváme, najdete zde.   

 

Od třetích stran. Příklady: Rozhodnete-li se použít funkce sociálních médií integrované v našich webech a aplikacích, server sociálních médií provozovaný třetí stranou nám o vás poskytne určité údaje. Součástí těchto údajů může být vaše jméno a e-mailová adresa. Informace o vaší činnosti na našich stránkách a v našich aplikacích mohou být odesílány na platformy sociálních médií. 

Informace, které o vás můžeme uchovávat

Pro účely popsané v těchto zásadách využíváme následující informace:

Vaše kontaktní údaje a informace o účtu. Budeme uchovávat kontaktní údaje (tj. jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail, zemi pobytu, preferovaný jazyk), které nám poskytnete při vytvoření účtu Live Nation, zakoupení vstupenky u některého z našich autorizovaných prodejních zástupců nebo při účasti v našich soutěžích a propagačních akcích. 

Vaše platební a fakturační údaje. Platební a fakturační údaje, které nám poskytnete při zakoupení vstupenky, např. číslo kreditní karty a PSČ, budeme uchovávat v souvislosti se zpracováním vašich objednávek vstupenek nebo reklamních předmětů. Na vaši žádost můžeme vaše platební a fakturační údaje uchovávat také dlouhodobě, abychom vám usnadnili další nákupy vstupenek. 

Informace, které zveřejníte online. Uchováváme například informace, které zveřejníte na našem webu nebo na serverech sociálních médií třetích stran, k nimž máme přístup (včetně vašich recenzí a průzkumů, do nichž jste se zapojili). Při zveřejňování informací online jste povinni nepoškozovat práva jiných osob (včetně práv na ochranu soukromí) a měli byste si být vědomi, že ostatní mohou vaše informace využívat, označovat a dále publikovat způsoby, které jste nemuseli očekávat (včetně nezákonných). Jste srozuměni s tím, že data, která zveřejníte online, na našem webu nebo v rámci používání aplikací a nástrojů sociálních médií, můžeme my i další osoby používat a dále publikovat. 

Informace o vašich preferencích. Můžeme shromažďovat údaje o událostech, které se vám líbily, a o produktech, které jste koupili nebo se na ně informovali (získané např. v rámci průzkumu nebo z vaší recenze události). Dále můžeme uchovávat informace o zájmech a demografických kategoriích, odvozené z vaší komunikace s námi, abychom vám mohli poskytovat lepší služby a přesněji zacílené informace. Zakoupíte-li si například vstupenky na určitou akci a velké množství lidí, kteří se jí také zúčastnili, si poté zakoupí vstupenky na jiný koncert, můžeme vám zaslat informace o tomto koncertu.

Informace od jiných společností. Budeme uchovávat informace (např. o vašich zájmech, nákupech a typu domácnosti), které nám o vás poskytly jiné společnosti. Podrobné informace o vás můžeme doplnit také údaji získanými od jiných společností či z jiných zdrojů. Přesnost informací, které máme k dispozici, můžeme například konfrontovat s jinými databázemi nebo k nim můžeme přidat demografické údaje. Velké množství těchto dat vzniká s použitím veřejně dostupných zdrojů, jako je například upravený seznam registrovaných voličů nebo veřejně dostupný seznam poštovních adres, případně odvozením z průzkumů trhu, jako jsou panelové spotřebitelské průzkumy.

Informace o využití webu. Pokud používáte naše weby, můžeme shromažďovat informace o prohlížeči, který používáte, a o vaší IP adrese (číslo, které slouží k identifikaci konkrétního síťového zařízení v internetové síti a bez nějž zařízení nemůže komunikovat s weby). Můžeme zjišťovat, z kterého serveru jste k nám dorazili, k čemu jste náš server využívali a k čemu ne a na jaký další server jste se od nás přesunuli.

Informace o využití aplikací. Pokud používáte naše aplikace, můžeme shromažďovat vaše souřadnice GPS a jedinečný identifikátor vašeho zařízení. Dále můžeme shromažďovat informace o typu zařízení, které používáte, a o verzi operačního systému běžící ve vašem počítači nebo zařízení. Můžeme například zjišťovat, jak často aplikaci používáte a odkud jste si ji stáhli. Pokud nám to umožníte, můžeme při stahování našich aplikací projít také obsah vaší hudební knihovny, abychom vám mohli zasílat informace o událostech ve vašem okolí, které by vás mohly zajímat. Vaše možnosti volby ve vztahu ke způsobu, jakým mobilní informace využíváme, jsou popsány zde.

Informace o reakcích na e-maily. V souvislosti s e-maily, které vám zasíláme, můžeme shromažďovat informace o tom, jak jste na tyto e-maily reagovali, například kolikrát byl e-mail otevřen nebo zda jste klikli na odkazy v něm uvedené. Další informace najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Další informace o vaší komunikaci s námi. Jedná se například o vaši komunikaci s námi prostřednictvím prodejních míst, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií (např. na Facebooku).

 

Vaše údaje můžeme využívat následujícími způsoby a k následujícím účelům:

Pro poskytování produktů, služeb, informací o účtu a podpory. S použitím vašich informací můžeme například potvrdit vaši registraci na určitou událost. Pokud nám poskytnete údaje o svých přátelích, použijeme je k poskytování služeb, které jste si u nás vyžádali. Než nám poskytnete informace o svých přátelích, ujistěte se, že s tím vaši přátelé souhlasí.

Pro komunikaci s vámi v souvislosti s vašimi transakcemi a událostmi, jichž se účastníte. Můžeme vám například zasílat e-maily s informacemi o vašem účtu a zakoupených vstupenkách nebo se vás dotázat, zda máte zájem recenzovat událost, jíž jste se zúčastnili. Kontaktovat vás můžeme také v souvislosti s těmito zásadami a dalšími našimi zásadami a podmínkami.

Pro analýzu trendů a zájmů. Z vašich údajů můžeme zjišťovat vaše preference, abychom mohli zlepšovat nabídky, které vám předkládáme, a aby tak vaše zkušenosti s našimi službami byly pro vás relevantnější a osobně zajímavější. Informace získané od vás můžeme kombinovat s údaji, které nám o vás poskytnou třetí strany, mimo jiné pro účely analýzy zákaznického chování.

K monitorování a zlepšování našich produktů, služeb a webů. Vaše údaje analyzujeme za účelem lepšího porozumění vašim potřebám a lepšího poznání naší zákaznické základny obecně. Cílem této naší činnosti je lepší rozhodování o našich službách, propagaci, produktech a obsahu, založené na poučenější představě o tom, jak zákazníci využívají naše současné služby, a také poskytnout vám individuálnější prostředí a služby.

K prevenci a odhalování nezákonného jednání a k ochraně a prosazování zákonných práv. Vaše údaje můžeme využít například k ochraně před překupníky vstupenek, zneužíváním duševního vlastnictví a podvody (včetně podvodů s platebními kartami a případů, kdy máme podezření na podvod v souvislosti se soutěžemi a propagačními akcemi nebo v průběhu události) či jinou kriminální činností. V případě, že budete z některé z našich událostí vykázáni, si můžeme ponechat vaše údaje a neumožnit vám přístup na naše další události.

Pro účely bezpečnosti. Vaše údaje můžeme využít k ochraně bezpečnosti naší společnosti, zaměstnanců, zákazníků, třetích stran a našeho či jejich majetku (včetně událostí, kterých se zúčastníte, a našich webů) v souladu s platnými zákony.

Pro účely průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat v souvislosti s námi prováděnými průzkumy trhu. Těchto průzkumů se nemusíte účastnit.

Pro poskytování individuální reklamy a reklamy online založené na chování. Ve spolupráci s dalšími společnostmi vám můžeme předkládat reklamy, které by pro nás podle našich informací měly být relevantní a užitečné. Může se jednat o reklamy zobrazované na našich webech a v našich aplikacích nebo o naše reklamy zobrazované na serverech jiných společností. Reklamy, které uvidíte, mohou vycházet z informací, které jsme shromáždili my nebo třetí strany, a z vašich aktivit na našich webech i na serverech třetích stran. Druhý z uvedených typů reklamy se nazývá „reklama online nebo reklama třetí strany založená na chování“. Bližší podrobnosti a informace o vašich možnostech volby najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Pro marketingové účely. Na základě vašeho předběžného souhlasu vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, telefonicky nebo jiným způsobem a poskytnout vám informace o připravovaných událostech, produktech a službách (včetně informačních bulletinů). Kromě toho vám můžeme zasílat informace a nabídky jiných společností; pokud tak ovšem učiníme, neposkytneme těmto společnostem vaše jméno ani adresu.

K dalším zákonným účelům. V omezeném počtu případů můžeme vaše údaje využít také k dalším účelům, které připouští zákon.

Ve vztahu ke způsobům, jakými vaše údaje využíváme, máte určité možnosti volby.

Pokud si vytvoříte účet, zakoupíte vstupenky nebo stáhnete některou z našich aplikací, můžeme vás požádat o souhlas se shromažďováním a zpracováváním vašich osobních údajů nebo s jejich použitím k určitým konkrétním účelům.

Rozhodnete-li se odvolat souhlas, který jste nám k takovému použití vašich osobních údajů poskytli, můžete deaktivovat svůj účet online, kontaktovat nás nebo nám sdělit, jakému nasazení metod uvedených v tomto oddílu byste dali přednost.

Jste srozuměni s tím, že pokud se nám rozhodnete příslušný souhlas neudělit nebo pokud jej později odvoláte, může to pro vás znamenat nedostupnost jedné či více námi nabízených funkcí.

Kromě přímého kontaktu s námi můžete vyjádřit své rozhodnutí o neúčasti následujícími způsoby:

Můžete se odhlásit od příjmu marketingové komunikace. Nechcete-li být nadále příjemcem marketingové komunikace, můžete změnit příslušné předvolby přímo na svém účtu nebo postupovat podle pokynů ve zprávách, které obdržíte. Nastavení vašeho zařízení by mělo obsahovat pokyny pro vypnutí nabízených oznámení. Zpracování vašeho požadavku může trvat přibližně deset dnů. Nemějte obavy! V případě, že se odhlásíte od příjmu marketingových zpráv, budeme vám i nadále zasílat zprávy o vašich transakcích. Můžeme se na vás tedy obrátit například v souvislosti s vašimi objednávkami.

Můžete se odhlásit od příjmu našich informačních bulletinů. Nechcete-li nadále dostávat naše informační bulletiny, můžete změnit příslušné předvolby přímo na svém účtu nebo postupovat podle pokynů v kterémkoli informačním bulletinu, který od nás obdržíte.

Máte možnost upravit nebo zcela deaktivovat použití souborů cookie a sledovacích nástrojů. Chcete-li zjistit, jak ovlivnit naše používání souborů cookie a dalších sledovacích nástrojů, klikněte na tento odkaz.

Máte možnost upravit nebo zcela deaktivovat používání našich nástrojů na vašich zařízeních. V nastavení telefonu můžete například vypnout zjišťování souřadnic GPS nebo nabízená oznámení. Každé nabízené oznámení obsahuje odkaz na odhlášení.

S žádostmi o změnu marketingových preferencí u našich partnerů pro události (např. odhlášení příjmu jejich marketingových e-mailů) se můžete obrátit přímo na tyto partnery.

Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami:

V rámci skupiny společností Live Nation. Se společnostmi z naší skupiny můžeme vaše údaje sdílet po částech i jako celek pro kterýkoli z účelů popsaných v těchto zásadách.

S našimi partnery pro události. Veškeré vaše údaje můžeme sdílet s našimi dalšími partnery pro události, kteří je mohou využít rovněž k organizaci událostí, na které byly zakoupeny vstupenky, k analýze chování zákazníků, k poskytování kvalitnějších služeb a podpory zákazníkům a pro veškeré další účely popsané v zásadách ochrany soukromí našich partnerů pro události (včetně marketingu). Tyto zásady byste si měli prostudovat, abyste se dozvěděli, jak tyto společnosti nakládají s vašimi údaji.

S vybranými třetími stranami. Pokud jste souhlasili s možností vašeho kontaktování vybranými třetími stranami prostřednictvím e-mailu nebo jinými způsoby, můžeme vaše údaje poskytnout námi vybraným třetím stranám a tyto třetí strany mohou poskytnuté údaje využít pro své marketingové a reklamní účely. Jestliže jste souhlasili s přímým příjmem informací od vybraných třetích stran, mohou k těmto třetím stranám patřit například charitativní organizace, prodejní společnosti a firmy nabízející finanční, zdravotní, rekreační nebo odběratelské služby.

S třetími stranami, které nám poskytují služby. Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které nám na jejich základě poskytují služby (např. zasilatelské domy, kurýrní společnosti, střediska telefonických služeb, nebo společnosti provádějící průzkum trhu); v takových případech však s příjemci uzavíráme písemné smlouvy o ochraně vašich údajů.

S třetími stranami, které dodávají vámi zakoupené zboží a služby. Vaše údaje mohou být sdíleny také s relevantními třetími stranami nabízejícími zboží a služby, které jste zakoupili prostřednictvím našeho webu (např. pojištění vstupenek nebo reklamní předměty), aby tyto strany mohly zpracovat a realizovat vaše objednávky (včetně komunikace s vámi). 

Máme-li za to, že tak musíme učinit, abychom vyhověli zákonným či regulačním požadavkům nebo abychom chránili sebe, naše partnery pro události nebo třetí strany. Umožňuje-li to zákon, můžeme informace sdílet rovněž na žádost orgánů státní správy nebo jiných oprávněných orgánů či organizací, abychom chránili nebo prosadili svá práva nebo práva libovolného partnera pro události či třetí strany, nebo při odhalování a prevenci podvodů (včetně podvodů s platebními kartami a podvodů, k nimž podle našich informací dochází během soutěží o vstupenky, propagačních akcí nebo v průběhu událostí) a další nezákonné činnosti.

S libovolnými nástupci nebo částmi naší společnosti. Umožňuje-li to zákon, můžeme vaše údaje poskytnout naší nástupnické společnosti pro použití k účelům uvedeným v těchto zásadách (a stejné údaje můžeme poskytnout také potenciální nástupnické společnosti), avšak pouze za podmínky, že budou podniknuty přiměřené kroky k zajištění bezpečnosti a utajení těchto údajů.

Naše servery a aplikace nejsou určeny dětem.

Naše servery a aplikace jsou určeny dospělým. Vědomě nezískáváme osobní údaje od dětí. Jste-li rodič nebo zákonný zástupce a domníváte-li se, že nám vaše dítě poskytlo jakékoli údaje, můžete nás kontaktovat.  

 

Využíváme standardní bezpečnostní opatření

Vaše údaje jsou u nás chráněny standardními bezpečnostními opatřeními. Využívaná standardní bezpečnostní opatření přitom závisejí na typu shromažďovaných údajů. Na Internetu však nelze zaručit 100% bezpečnost. Nemůžeme vám slíbit, že při využívání našich serverů budete v naprostém bezpečí. Doporučujeme vám, abyste při práci s Internetem dbali na opatrnost. K té patří i zásada nikomu nesdělovat svá hesla.

Za určitých okolností s námi můžete komunikovat anonymně

Při vytvoření účtu u společnosti Live Nation vás požádáme o sdělení jména, e-mailové adresy a hesla. Účet si můžete vytvořit i v případě, že nám nesdělíte své pravé jméno a e-mailovou adresu, která vás identifikuje, přejete-li si však vytvořený účet využívat k nákupům vstupenek, budeme potřebovat znát vaše pravé jméno a fakturační údaje, abychom mohli vaše nákupy vstupenek zpracovat. 

Také obecné dotazy nám můžete pokládat anonymně, budete-li si však přát hovořit o svém účtu, požádáme vás o informace potřebné k jeho identifikaci a ověření.

Vaše údaje můžeme přenášet do jiných zemí

Přenos vašich údajů pro účely uvedené v těchto zásadách a v zásadách používání souborů cookie může zahrnovat jejich předání do jiných zemí (i mimo Evropu). Zákony zemí, do nichž budou vaše údaje přeneseny, nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako zákony vaší domovské země. Vždy však nasazujeme přiměřená technická a smluvní opatření na ochranu vašich osobních údajů v souladu s příslušnými zákony.

Můžeme vám předložit odkazy na servery a služby třetích stran, které neovládáme

Jestliže na některý z těchto odkazů kliknete, přejdete na web, na který nemáme vliv. Tyto zásady se nevztahují na praxi takových webů v oblasti ochrany soukromí. Pozorně si proto pročtěte zásady ochrany soukromí ostatních webů. Za servery těchto třetích stran neneseme odpovědnost.

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoli otázkami, stížnostmi nebo žádostmi o poskytnutí kopií informací, které o vás uchováváme.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti k těmto zásadám nebo jakékoli pochybnosti související se soukromím, případně chcete-li si vyžádat kopie informací, které o vás uchováváme, obraťte se na adresu

V e-mailech neuvádějte čísla svých platebních karet ani jiné finanční či důvěrné informace.

Chcete-li opravit, pozměnit nebo aktualizovat informace, které jste nám poskytli, nebo odvolat souhlas, který jste nám udělili, můžete se přihlásit k svému účtu nebo na nás přímo kontaktovat.  

 

Jak budeme postupovat v případě aktualizace těchto zásad

Naše postupy v oblasti ochrany soukromí se mohou čas od času měnit. Na veškeré změny těchto zásad vás upozorníme způsobem, který vyžaduje zákon. Aktualizovanou kopii zásad rovněž umístíme na svůj web. Bude obsahovat jiné datum a číslo verze, než je uvedeno níže. Vyzýváme vás proto k pravidelné kontrole aktualizací na našem serveru.

Kdo jsme

Jsme Live Nation Czech Republic sro a skupina přidružených společností. Další informace o nás najdete zde.

 

Poslední aktualizace: 5/2/2015