Zásady pro používání souborů cookies 

Když používáte naše internetové stránky (včetně mobilních stránek nebo aplikací), můžeme společně s třetími osobami pomocí souborů „cookies“ a dalších technologií (dále jen soubory „cookies“) shromažďovat informace.

Pro zobrazení seznamu společností, které soubory cookies používají, a způsobu, jakým je používají, využijte náš Nástroj pro udělení souhlasu s používáním souborů cookies. Najdete jej vždy v dolním rohu našich internetových stránek.

Navštívením našich internetových stránek, založením účtu nebo zakoupením vstupenek udělujete souhlas nám a třetím osobám, které používají soubory cookies v souladu s vaším nastavením souborů cookies. Pomocí Nástroje pro udělení souhlasu s používáním souborů cookies můžete kdykoli vaše nastavení změnit. Pro získání informací o tom, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje používány, se prosím podívejte na naše

Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý textový soubor, který obsahuje malé množství informací a který internetový prohlížeč posílá do vašeho počítače, aby si internetová stránka zapamatovala, kdo jste.

Doba uchování souboru cookie ve vašem počítači závisí na tom, zda je soubor cookie trvalý nebo platný po dobu relace. Soubory cookies platné po dobu relace jsou dočasné soubory, které ve vašem počítači zůstanou jen do doby, kdy internetovou stránku opustíte. Trvalé soubory cookies ve vašem počítači po skončení prohlížení stránky zůstávají, dokud nevyprší jejich platnost nebo nejsou smazány.

Sledovací pixel (pixel tag), někdy též nazývaný webový / prezenční signál (web beacon), je neviditelný obrázek s krátkým kódem, který se nachází v e-mailu nebo na internetové stránce. Soubory cookies můžeme rozdělit na soubory cookies první strany a soubory cookies třetích stran. „Soubory cookies první strany“ jsou soubory, které společnost Live Nation ukládá na vaše zařízení, zatímco „soubory cookies třetích stran“ jsou soubory, které jsou spravovány třetí stranou, ale ve vašem zařízení se uloží, když navštívíte naši internetovou stránku. Využíváme například soubory cookies nástroje Google Analytics, abychom shromáždili informace o zkušenostech uživatelů s naší internetovou stránkou.

K čemu soubory cookies slouží?

Soubory cookies mohou být zařazeny do jedné z následujících kategorií: nezbytně nutné; soubory cookies pro sběr analytických dat, funkční a reklamní. Tabulka níže poskytuje o každé kategorii více informací.

Nezbytně nutné soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, aby naše internetová stránka fungovala. Umožňují vám se po ní pohybovat a využívat její funkce. Bez těchto souborů cookies by nebylo možné poskytnout nezbytné služby, jako je možnost přístupu k zabezpečeným sekcím.

Například vám umožní zůstat na naší stránce přihlášeni po celou dobu vaší návštěvy. Bez těchto souborů cookies by vás mohla internetová stránka zapomenout a museli byste se neustále opětovně přihlašovat. Když si kupujete vstupenky, soubory cookies zajistí, že je budete mít stále ve vašem košíku, až do okamžiku odhlášení.

Soubory cookies pro sběr analytických dat

Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem lidé naše internetové stránky používají, například které stránky navštěvují nejčastěji, a jak lidé překlikávají z jednoho odkazu na druhý. Informace shromážděné na naší veřejně dostupné internetové stránce jsou souhrnně (v agregované podobě) seskupeny s informacemi o tom, jak naši stránku používají další lidé. Pokud jste se přihlásil/a do zákaznického portálu, můžeme informace ze souborů cookies přiřadit k vašemu účtu. Tyto soubory cookies nám zkrátka poskytují analytické informace o tom, jak si naše internetová stránka vede a jak ji můžeme vylepšit.

Funkční soubory cookies

Tyto soubory cookies nám umožňují zapamatovat si, které možnosti jste volili, a přizpůsobit naši stránku vašim potřebám pomocí vylepšených vlastností a pomocí konkrétního obsahu. Tyto soubory cookies mohou být například využity k zapamatování si vašeho uživatelského jména (nikoli však vašeho hesla), změn, které jste provedl/a v nastavení velikosti a typu písma a dalších částí stránek, které si můžete přizpůsobit.

Reklamní a marketingové soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou využívány k zasílání marketingových a reklamních zpráv, které jsou vám přizpůsobeny na základě toho, jaký obsah jste si prohlížel/a, jaké zboží jste zakoupil/a nebo o co jste projevil/a zájem.  Tyto soubory cookies používáme společně s  třetími stranami, které nám poskytují nástroje, jež nám umožňují seskupit vás s dalšími uživateli do skupin, na něž tyto zprávy a reklamy cílí. Například pokud si prohlížíte naše internetové stránky či aplikace, vkládáte vstupenky do košíku nebo si je kupujete, mohou se vám posléze zobrazovat reklamy nebo zprávy týkající se těchto nebo podobných akcí. To může zahrnovat reklamu na Facebooku, výsledky hledání na Googlu nebo e-mail od nás, kterým vám připomeneme, že máte vstupenky stále v košíku. Všechny třetí strany, se kterými spolupracujeme, dodržují normy platné v online behaviorální reklamě (OBA), abychom zajistili, že vás nebude možné identifikovat a že budete mít možnost zpracování vašich dat pro tyto účely v budoucnu ukončit (učinit tzv. opt-out).

Jak spravovat soubory cookies na této stránce

Kromě našeho Nástroje pro udělení souhlasu s používáním souborů cookies vám většina internetových prohlížečů umožní spravovat vaše preference, např. nastavit si zasílání upozornění od prohlížeče, když přijmete nový soubor cookies, nebo jejich ukládání zakázat. Pokud se opravdu rozhodnete je zakázat nebo úplně smazat, některé stránky nebudou fungovat dobře, protože službu, kterou jste si vyžádal/a, poskytují právě s pomocí souborů cookies (viz Nezbytně nutné soubory cookies výše)

Pokud si nepřejete, abychom my ani třetí strany v e-mailech používali soubory cookies (např. sledovací pixely), nejlepší cestou je, když si nepovolíte zobrazování obrázků při čtení našich e-mailů. Jinak řečeno si zobrazte jen prostý text e-mailu. Některé internetové prohlížeče a e-mailoví klienti jako např. Gmail nabízí nastavení nebo rozšíření umožňující soubory cookies zakázat/blokovat.

Změna nastavení internetového prohlížeče

Změnou nastavení prohlížeče si můžete vybrat, které soubory cookies budou ukládány. Toto nastavení se často nachází v nabídce „možnosti“ nebo „preference“ vašeho prohlížeče.

Další informace naleznete zde nebo v nabídce „Nápověda“ ve vašem prohlížeči.

Nastavení souborů cookies v prohlížeči Internet Explorer

Nastavení souborů cookies v prohlížeči Chrome

Nastavení souborů cookies v prohlížeči Firefox

Nastavení souborů cookies v prohlížeči Safari

 

Aktualizace těchto zásad

Tyto zásady můžeme průběžně aktualizovat, informujte se prosím pravidelně o aktuálním znění.

Poslední aktualizace: 16. 8. 2018