Live Nation © 2012 Live Nation Czech Republic sro. Live Nation je registrovaná ochranná známka společnosti Live Nation Worldwide, Inc.